SC OBLIC DESIGN STUDIO SRL, înregistrat în cadrul registrului Comerțului cu nr. J12/832/2019, CUI 40716158, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tulcea, nr. 10, denumit în continuare ”monom”, operator al site-ului www.monom.studio, declară că toate datele personale sunt colectate și manevrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR). Monom administrează datele personale în condiții de siguranță și numai în scopurile menționate. 

Categorii de date personale colectate 

Se definesc ca ”date personale”, denumite în continuare ”date” toate informațiile referitoare la o persoana fizica cum ar fi  nume, prenume, date despre locatie sau date de contact (e-mail, telefon, adresă etc). 

Monom colectează date personale doar în următoarele condiții:

 1. Înregistrarea unui cont pe site-ul www.monom.studio. În acest caz se colecteaza numele și adresa de e-mail. 

 2. Înregistrarea unei comenzi fără finalizarea acesteia pe www.monom.studio, caz în care se colectează nume, adresa de e-mail. 

 3. Înregistrarea unei comenzi pe site-ul www.monom.studio, caz în care se colectează nume, adresă de e-mail, nr. de telefon, adresă poștală și de facturare (în cazul în care cele două diferă). 

 4. Contactarea noastră prin alte mijloace - putem colecta: numele si datele de contact: prenumele si numele de familie, adresa de e-mail, date demografice: tara, regiune / stat, oras, data nasterii; Informatii despre experientele cu produsele noastre si preferintele de contact pentru a va oferi o corespondenta suplimentara despre produsele si serviciile noastre;

De asemenea, putem tine o evidenta a corespondentei noastre cu dumneavoastra;

Informatiile mentionate mai sus pot fi colectate, de asemenea, in toate cazurile (inregistrare, magazin, conectare, oaspete, buletin informativ).

Monom nu colectează adrese de IP sau informații legate de geolocație. De asemenea, în cazul plăților cu cardul, monom nu colectează date privind detaliile de plată. 

 

 

Scopul prelucrării datelor 

Monom prelucrează datele personale în vederea livrării comenzilor, onorării contractului de cumpărare precum și îndeplinirea obligațiilor legale ale companiei. 

Datele dumneavoastră personale mai pot fi procesate pentru:

 • oferirea de servicii și prevenirea oricăror probleme legate de îndeplinirea unui contract de cumpărare;

 • comunicarea cu clienții prin e-mail, telefon etc. pentru a confirma comanda, pentru oferi informații despre starea comenzii, finalizarea și expedierea comenzii etc.

 • Puteți fi contactat pentru oferte de marketing prin e-mail dacă sunteti un client sau dacă ați solicitat anterior informații despre produsele monom 

Puteți oricând să refuzați comunicările noastre prin linkul de dezabonare care se găsește în fiecare e-mail.

 

Transmiterea de informații cu caracter personal către terți

 

Monom nu transmite sau transferă informații cu caracter personal unor terâe părâi decât dacă este necesar pentru îndeplnirea contractului comercial dintre cele două părți. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate doar în cazul unor rațiuni legitime sau în urma acordului dumneavoastră în acest sens. Terții către care pot fi transferate datele dumneavoastră personale sunt: 

 

 • Agenții de transport (curieri), pentru a livra comanda sau pentru a rezolva reclamațiile și sesizările

 • autorităților publice pentru îndeplinirea datoriilor legale (ex de contabilitate)

 • unui eventual cumpărător al afacerii noastre;

Dacă o terță parte utilizează datele dumneavoastră în legatura cu interesele sale, monom nu poate fi considerat responsabil. 

 

Drepturile utilizatorilor

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.monom.studio, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea www.monom.studio cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către monom  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, monom să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către monom către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al monom sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care monom poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@monom.studio